तालिममा सहभागी छनौट गरी पठाइदिने सम्बन्धमा, श्री इच्छाकामना गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण विद्यालयहरु |

आर्थिक वर्ष: