इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं २ मायाटार , तेर्से, घुर्केश र ओर्लाङ इच्छाकामना गाउँपालिकाको आयोजना मा भएको एक दिने पशु स्वास्थय शिबिरको झलकहरु

आर्थिक वर्ष: