पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
दिपक सिग्देल शाखा अधिकृत शिक्षा अधिकृत dipaksigdel2024@gmail.com 9751005505
रेशम सुनार ना.सु प्रशासन 9848210226
महेन्द्र बराल सह- लेखापाल आर्थिक प्रशासन 9845562175
मिना कुमारी लामा स.मा.वि.नि महिला, बालबालिका र बृद्द
मिना सापकोटा स.मा.वि.नि महिला, बालबालिका र बृद्द