Plan and Project

इच्छाकामना गाउँपालिका वडा न . २ माथिलो काउले हुदै चाैतरा र चिसापानीटार हुदै उपरदाङगढी जोड्ने मोटरबाटो (अनुगमन )

इच्छाकामना गाउँपालिका वडा न . २ माथिलो काउले हुदै चाैतरा र चिसापानीटार हुदै उपरदाङगढी जोड्ने मोटरबाटो (अनुगमन ) गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय गिता कुमारी गुरुङ्ग ज्यु ।

वडा नं ४ को योजना अनुगमन तथा निरीक्षण

मिति 2075/11/27 को दिन  इच्छाकामना गाउँपालिका वडा  नम्बर ४ को योजना अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा गा.पा अध्यक्ष ज्यू तथा वार्ड अध्यक्ष ज्यूको साथमा सम्पूर्ण टिम।