प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
इच्छाकामना गाउँपालिकाको २०७६/०७७  को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत कार्यक्रम पुस्तिका | ७६/७७ 10/03/2019 - 09:56 PDF icon budget076077-compressed.pdf
चितवन जिल्ला दर रेट २०७६/०७७ ७६/७७ 09/09/2019 - 15:30 PDF icon District Rate 2076-77.pdf
मालपोत कार्यालय चितवनमा आ.व. ०७६/७७ को जग्गा रजिष्ट्रेशन पारीत प्रयोजनको लागि तोकिएको न्युनतम मूल्याङ्कन पुस्तिका | ७६/७७ 08/15/2019 - 15:16 PDF icon मालपोत २०७६.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाको आ.व २०७६/०७७ को करको दर रेट | ७६/७७ 08/09/2019 - 16:24 PDF icon tax2076.pdf
विशेषज्ञ सूचिमा सूचिकृत हुनुभएका शिक्षकहरुको नाम सूचि प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा । ७५/७६ 06/20/2019 - 14:29 PDF icon विषयविज्ञ.pdf
हेभी इक्वीपमेन्टले बाटो (सडक) खन्ने कामको लागि दर रेट | ७५/७६ 05/10/2019 - 14:46
रास्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभाग द्वारा प्रकाशित परिपत्रहरु | ७५/७६ 05/07/2019 - 17:04 PDF icon paripatra docr collection.pdf
चितवन जिल्ला दर रेट २०७५/२०७६ | ७५/७६ 05/07/2019 - 16:58 PDF icon Approved Chitwan-District-Rate-2075-76_2.pdf
सबै स्थानीय तहहरुको सम्पर्क विवरण ७५/७६ 05/05/2019 - 18:14 PDF icon Province 1.pdf, PDF icon Province 2.pdf, PDF icon Province 3.pdf, PDF icon Province 4.pdf, PDF icon Province 5.pdf, PDF icon Province 6.pdf, PDF icon Province 7.pdf
स्थानीय तहमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु र उत्तरहरु को संगालो | By MOFAGA ७५/७६ 05/05/2019 - 17:34 PDF icon faq.pdf

Pages