प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विशेषज्ञ सूचिमा सूचिकृत हुनुभएका शिक्षकहरुको नाम सूचि प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा । ७५/७६ 06/20/2019 - 14:29 PDF icon विषयविज्ञ.pdf
हेभी इक्वीपमेन्टले बाटो (सडक) खन्ने कामको लागि दर रेट | ७५/७६ 05/10/2019 - 14:46
रास्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभाग द्वारा प्रकाशित परिपत्रहरु | ७५/७६ 05/07/2019 - 17:04 PDF icon paripatra docr collection.pdf
चितवन जिल्ला दर रेट २०७५/२०७६ | ७५/७६ 05/07/2019 - 16:58 PDF icon Approved Chitwan-District-Rate-2075-76_2.pdf
सबै स्थानीय तहहरुको सम्पर्क विवरण ७५/७६ 05/05/2019 - 18:14 PDF icon Province 1.pdf, PDF icon Province 2.pdf, PDF icon Province 3.pdf, PDF icon Province 4.pdf, PDF icon Province 5.pdf, PDF icon Province 6.pdf, PDF icon Province 7.pdf
स्थानीय तहमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु र उत्तरहरु को संगालो | By MOFAGA ७५/७६ 05/05/2019 - 17:34 PDF icon faq.pdf
Chitwan district profile2 ७४/७५ 05/02/2019 - 18:25 PDF icon District Profile of Chitwan 2074 Book 2.pdf
Chitwan district profile1 ७४/७५ 05/02/2019 - 18:24 PDF icon District Profile of Chitwan 2074 Book 1.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाको स्यान्ग्दी खोला, काली खोला र थांगखोलाबाट दिगो रुपमा ढुंगा, गिट्टी, मिस्कट तथा वालुवा संकलन उत्खनन् कार्यको लागि गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) कार्यको प्रतिवेदन ७५/७६ 10/26/2018 - 16:58 PDF icon syangdi,kali,thang1.pdf, PDF icon syangdi,kali, thang2.pdf, PDF icon syangdi,kali,thang3.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाको खगेरी खोलाबाट दिगो रुपमा ढुंगा, गिट्टी, मिस्कट तथा वालुवाको संकलन उत्खनन् कार्यको लागि गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) कार्यको प्रतिवेदन ७५/७६ 10/26/2018 - 14:35 PDF icon khageri1.pdf, PDF icon khageri2.pdf, PDF icon khageri3.pdf

Pages