प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
टोल बिकास संस्थाको नाम विवरण तथा सम्पर्क नम्बर ७६/७७ 01/28/2020 - 16:39 PDF icon टोल बिकास संस्थाहरुको नामावली तथा सम्पर्क नम्बर .pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाका विभिन्न समितिहरु | ७६/७७ 01/27/2020 - 17:49 PDF icon इच्छाकामना गाउँपालिकामा गठन भएका समितिहरु |
इच्छाकामना गाउँपालिकाको २०७६/०७७  को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत कार्यक्रम पुस्तिका | ७६/७७ 10/03/2019 - 09:56 PDF icon budget076077-compressed.pdf
चितवन जिल्ला दर रेट २०७६/०७७ ७६/७७ 09/09/2019 - 15:30 PDF icon District Rate 2076-77.pdf
मालपोत कार्यालय चितवनमा आ.व. ०७६/७७ को जग्गा रजिष्ट्रेशन पारीत प्रयोजनको लागि तोकिएको न्युनतम मूल्याङ्कन पुस्तिका | ७६/७७ 08/15/2019 - 15:16 PDF icon मालपोत २०७६.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाको आ.व २०७६/०७७ को करको दर रेट | ७६/७७ 08/09/2019 - 16:24 PDF icon tax2076.pdf
विशेषज्ञ सूचिमा सूचिकृत हुनुभएका शिक्षकहरुको नाम सूचि प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा । ७५/७६ 06/20/2019 - 14:29 PDF icon विषयविज्ञ.pdf
हेभी इक्वीपमेन्टले बाटो (सडक) खन्ने कामको लागि दर रेट | ७५/७६ 05/10/2019 - 14:46
रास्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभाग द्वारा प्रकाशित परिपत्रहरु | ७५/७६ 05/07/2019 - 17:04 PDF icon paripatra docr collection.pdf
चितवन जिल्ला दर रेट २०७५/२०७६ | ७५/७६ 05/07/2019 - 16:58 PDF icon Approved Chitwan-District-Rate-2075-76_2.pdf

Pages