आ.व.२०७६/०७७ को ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल संकलन गरि बिक्रि गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना |

आ.व.२०७६/०७७ को ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल संकलन गरि बिक्रि गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना |

आर्थिक वर्ष: