इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर६ द्वारा आयोजित २०७५ ।२०७६ को आवधिक योजनाको समिक्षा तथा भावी योजनाको बारेमा वडा स्तरीय सरोकारवालाहरुसँग छलफल, अन्तर्क्रिया तथा परामर्श कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष: