इच्छाकामना ६ स्थित चनौटेबाट दुग्रे जोडने मोटर बाटो निर्माण कार्य हुँदै गरेको दृश्यहरु |

आर्थिक वर्ष: