जेष्ठ नागरिक दिबसमा जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम | इच्छाकामना गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडाका ९० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरु लाई न्यानो ब्लान्केट र हर्लिक्स वितरण कार्यक्रम |

जेष्ठ नागरिक दिबसमा जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम | इच्छाकामना गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडाका ९० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरु लाई न्यानो ब्लान्केट र हर्लिक्स वितरण कार्यक्रम |

आर्थिक वर्ष: