यस इच्छाकामना गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत‍को कार्यभार सम्हाल्न सरुवा भई आउनुभएका श्री सुकदेव लम्साललाई स्वागत तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत‍ श्री नरहरि सापकोटा लाई बिदाइ गर्दाको  केही क्षणहरु  |

यस इच्छाकामना गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत‍को कार्यभार सम्हाल्न सरुवा भई आउनुभएका श्री सुकदेव लम्साललाई स्वागत गर्दाको केही क्षणहरु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत‍ श्री नरहरि सापकोटा लाई बिदाइ गर्दाको  केही क्षणहरु  |

आर्थिक वर्ष: