२०७६ को शिक्षा दिवस सम्बन्धमा । श्री सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु, इच्छाकामना गाउँपालिका ।

आर्थिक वर्ष: