आधारभूत तह उत्तिर्ण परीक्षा ग्रेड वृद्धि को समय तालिका सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: