FAQs Complain Problems

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा मिति २०८०/०१/१५ गते बसेको इच्छाकामना गाउँपालिका गाउँ शिक्षा समिति र वडा अध्यक्षहरुको संयुक्त बैठकको निर्णय बमोजिम गाउँपालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको हुदा सम्बन्धित वडाभित्र रहेका विद्यालय उमेर समूहका ४ वर्ष पूरा भई १३ वर्ष ननाघेका विचैमा पढाइ छाडेका, आर्थिक रुपले विपन्न, भौगोलिक विकटता, शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त अपाङ्ग, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका वा कुनै पनि प्रतिकूलताका कारण विद्यालय जान नसकेका वालवालिकाहरुसँग सम्बन्धित देहायका कार्यहरु १५ दिनभित्र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गरी बिल भर्पाइ र प्रगति विवरण सहित गाउँपालिकामा पेश गर्नहुन अनुरोध छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: