FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फिस्लीङ तरकारि संकलन केन्द्र सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 08/24/2023 - 17:43 PDF icon फिस्लीङ तरकारि संकलन केन्द्र सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
एक विद्यालय एक करेसाबारी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 08/24/2023 - 17:42 PDF icon एक विद्यालय एक करेसाबारी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०.pdf
वालिका बिकास सम्बन्धी कार्यविधि २०७५(पहिलो संशोधन), २०८० ८०/८१ 08/24/2023 - 17:42 PDF icon वालिका बिकास सम्बन्धी कार्यविधि २०७५(पहिलो संशोधन), २०८०.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिका करारमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९/८० 08/03/2023 - 12:26 PDF icon कार्य सम्पादन करार सम्झौता.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० ७९/८० 08/03/2023 - 12:18 PDF icon प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि (2).pdf
शिक्षा ऐन २०७४ (पहिलो संसोधन) ८०/८१ 07/28/2023 - 12:49 PDF icon TapScanner 07-27-2023-17꞉04.pdf
कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको ऐन २०८० ८०/८१ 07/25/2023 - 17:43 PDF icon कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको ऐन २०८०.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 07/25/2023 - 17:42 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 07/25/2023 - 17:41 PDF icon सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 06/26/2023 - 12:10 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf

Pages