प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आय व्यय विवरण ७७/७८ 01/13/2022 - 14:37 PDF icon आन्तरीक आयको तुलनात्मक अभिलेख.pdf, PDF icon आय व्यय विवरण.pdf
विज्ञ सूची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा । ७९-८० 12/27/2021 - 16:05 PDF icon विज्ञ सूची
इच्छाकामना गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को करको दरहरु । ७९-८० 12/27/2021 - 15:06 PDF icon करको दररेट २०७८।०७९ final.pdf
पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण सामाग्री ७९-८० 11/22/2021 - 12:47 PDF icon पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री ।.pdf
आगलागी र अग्‍नी नियन्त्रण उपकरण सञ्चालन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । ७७/७८ 10/26/2021 - 15:54 PDF icon MOFAGA_Notice_20211026035058.pdf
जिल्ला दर रेट २०७८।७९ ७७/७८ 07/15/2021 - 11:06 PDF icon दररेट 078-79.pdf
विपद कार्ययोजना २०७८ ७७/७८ 07/01/2021 - 18:13 PDF icon विपद कार्ययोजना १ (1).pdf, PDF icon विपद कार्ययोजना १ (2).pdf, PDF icon विपद कार्ययोजना १ (3).pdf, PDF icon विपद कार्ययोजना १ (4).pdf, PDF icon विपद कार्ययोजना १ (5).pdf
विपद प्रतिवेदन २०७८ ७७/७८ 07/01/2021 - 16:52 PDF icon विपद प्रतिवेदन २०७८.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम २०७८ ७७/७८ 06/29/2021 - 00:00 PDF icon final 2077.078 niti tatha karyakram .pdf
गाउँपालिका स्तरीय आधारभूत तह उत्तिर्ण परीक्षा (कक्षा ८ )२०७७ को नतिजा । ७७/७८ 06/11/2021 - 16:02 PDF icon grade8 2077.pdf

Pages