FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
परिवारको दैनिक भ्रमण भत्ता सम्बन्धि अभिलेख ७९/८० 07/13/2023 - 14:36 PDF icon परिवारको दैनिक भ्रमण भत्ता सम्बन्धि अभिलेख.pdf
कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम (ख) सहायक स्तर ७९/८० 07/13/2023 - 14:36 PDF icon कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम (ख) सहायक स्तर.pdf
कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम (क) अधिकृत स्तर ७९/८० 07/13/2023 - 14:35 PDF icon कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम (क) अधिकृत स्तर.pdf
सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन कर्ताको मूल्यांकन ७९/८० 07/13/2023 - 14:35 PDF icon सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन कर्ताको मूल्यांकन.pdf
कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम ७९/८० 07/11/2023 - 16:10 PDF icon कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम.pdf
भ्रमण आदेश नमुना ७९/८० 07/11/2023 - 16:10 PDF icon भ्रमण आदेश नमुना.pdf
भ्रमण प्रतिवेदन ढाँचा ७९/८० 07/11/2023 - 16:08 PDF icon भ्रमण प्रतिबेदन ढाँचा.pdf
सवारी साधन भाडा सम्झौता ७९/८० 07/02/2023 - 13:19 PDF icon सवारी साधन भाडा सम्झौता.pdf
हाजिरी उतार ढाँचा ७९/८० 05/30/2023 - 15:56 PDF icon हाजिरी फर्म्याट.pdf
डोर हाजिरी ७९/८० 05/28/2023 - 12:18 PDF icon डोर हाजिरी.pdf

Pages