FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०८०।८१ को आय व्यय विवरण तथा वित्तिय विवरण तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन ८०/८१ Tuesday, April 16, 2024 - 12:06 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन.pdf
दोश्रो चौमासिक आय व्यय तथा वित्तिय प्रतिवेदन पठाइएको सम्बन्धमा। ८०/८१ Sunday, February 4, 2024 - 20:35 PDF icon letter.pdf, PDF icon आय व्यय.pdf, PDF icon वित्तियप्रतिवेदन.pdf, PDF icon वित्तीय प्रतिवेदन.pdf
आ.व.२०८०/८१ को प्रथम चौमासिक आय व्यय तथा वित्तिय प्रतिवेदन ८०/८१ Wednesday, December 27, 2023 - 14:09 PDF icon आय व्यय वित्तिय प्रतिवेदन.pdf
प्रगति प्रतिवेदन सम्पूर्ण शखागत ७९/८० Friday, May 12, 2023 - 10:54 PDF icon प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आ.व २०७९/८०   अवधी २०७९/०४/०१ - २०७९/०९/३०  आय व्ययको विवरण ७९/८० Thursday, February 9, 2023 - 15:35 PDF icon आय व्ययको विवरण.pdf
आ.व २०७९/८०   अवधी २०७९/०४/०१ - २०७९/०९/३० वीत्तिय प्रतिवेदन ७९/८० Thursday, February 9, 2023 - 15:33 PDF icon वित्तीय प्रतिवेदन.pdf
सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ Sunday, August 1, 2021 - 00:00 PDF icon Ichchhakamana sami progess report.pdf
सामाजिक सुरक्षा प्रतिवेदन २०७७।०७८ दोस्रो चौमासिक ७७/७८ Tuesday, July 13, 2021 - 12:38 PDF icon सासु प्रतिवेदन इच्छाकामना.pdf
पशुपन्छी विकास शाखा प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ ७६/७७ Wednesday, April 28, 2021 - 14:30 PDF icon pashupanchi sakha first 2076 077.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण २०७७।०७८ पहिलो चौमासिक प्रतिवेदन ७७/७८ Tuesday, April 27, 2021 - 12:42 PDF icon सा.सु प्रतिवेदन पहिलो चौ.मा.pdf

Pages