पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
नरहरि सापकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन sapkotanarahari44@gmail.com 9855050999
सुकदेव लम्साल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत sdlamsal1@gmail.com 9855050999
दिपक सिग्देल शाखा अधिकृत शिक्षा अधिकृत dipaksigdel2024@gmail.com 9751005505
विनोद अर्याल लेखा अधिकृत लेखा शाखा aryalbinod18@gmail.com 9849901587
धन कुमार खड्का शाखा अधिकृत सी.अ.हे.व अधिकृत dhankumarkhadka123@gmail.com 9845050861
सरोज खतिवडा पशु विकास अधिकृत पशु विकास शाखा sarojaim63@gmail.com 9845382808
शिव भुसाल इन्जिनियर पुन निर्माण mailforbhusal@gmail.com 9855043400
राजेश सुवेदी ना.सु योजना तथा जिन्सी rajesh123subedi@gmail.com 9855044122
पदम बहादुर थापा लेखापाल आर्थिक प्रशासन 9856038762
रेशम सुनार ना.सु प्रशासन 9848210226
कृष्णहरि पाण्डे खरिदार प्रशासन शाखा 9841895371
महेन्द्र बराल सह- लेखापाल आर्थिक प्रशासन 9845562175
मिना कुमारी लामा स.मा.वि.नि महिला, बालबालिका र बृद्द
मिना सापकोटा स.मा.वि.नि महिला, बालबालिका र बृद्द
रत्न बहादुर मल्ल खरिदार वडा सचिव ५ ratna.malla.20@gmail.com 9845046380
सुजित कुमार शाह प्राविधिक सहायक (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम kumarsuzit759@gmail.com 9849722575
माधुरी थापा एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक कृषि 9845207884