घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०७७।०७८ को बैशाख महिनाको घटना दर्ता विवरण ७७/७८ 05/24/2021 - 15:22 PDF icon बैशाख घटना दर्ता.pdf
२०७७ फागुन महिनाको व्यक्त्तिगत घटना दर्ता विवरण । ७७/७८ 04/27/2021 - 16:55 PDF icon घटना दर्ता फागुन.pdf
आ.व २०७७।०७८ को चैत्र महिनाको घटना दर्ताको विवरण ७७/७८ 04/20/2021 - 17:28 PDF icon chaitra 2077.pdf
आ.व २०७६।०७७ को श्रावण देखि असार मसान्त सम्मको घटना दर्ताको प्रतिवेदन ७६/७७ 04/12/2021 - 13:53 PDF icon घटना दर्ता २०७६।०७७.pdf
२०७७ पुस महिनाको व्यक्त्तिगत घटना दर्ता विवरण । ७७/७८ 01/21/2021 - 23:52 PDF icon poush.pdf
२०७७ मंसिर महिनाको घटना दर्ताको विवरण । ७७/७८ 12/22/2020 - 14:48 PDF icon मंसिर २०७७.pdf
कात्तिक महिनाको व्यक्त्तिगत घटना दर्ताको मासिक विवरण ७७/७८ 11/22/2020 - 13:22 PDF icon कात्तिक महिना घटना दर्ता.pdf
२०७७ साल श्रावण महिनाको घटना दर्ताको विवरण । ७७/७८ 09/08/2020 - 13:48 PDF icon घटना दर्ता श्रावण २०७७.pdf
आ.व २०७६।०७७ को बैशाख देखि चैत महिना सम्मको घटना दर्ताको विवरण ७६/७७ 07/26/2020 - 16:54 PDF icon बैशाख देखि चैत सम्म २०७६ घटना दर्ता
२०७६ साल फागुन महिनाको घटना दर्ताको विवरण | ७६/७७ 04/19/2020 - 13:55 PDF icon falgun final.pdf

Pages