FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०७९ साल जेठ महिनाको व्यक्त्तिगत घटना दर्ता विवरण । ७९/८० 07/05/2022 - 11:16
२०७९ साल बैशाख महिनाको व्यक्त्तिगत घटना दर्ता विवरण । ७९/८० 05/24/2022 - 16:23 PDF icon Scan_20220524.pdf
२०७८ चैत्र महिनाको व्यक्त्तिगत घटना दर्ता विवरण । ७९/८० 04/24/2022 - 16:17 PDF icon jpg2pdf.pdf
२०७८ फागुन महिनाको व्यक्त्तिगत घटना दर्ता विवरण । ७९/८० 03/24/2022 - 11:00 PDF icon 2078 falgun.pdf
२०७७ बैशाख देखि चैत्र सम्मको घटना दर्ताको विवरण ७७/७८ 03/10/2022 - 10:45
आ.व २०७७।०७८ को बैशाख महिनाको घटना दर्ता विवरण ७७/७८ 05/24/2021 - 15:22 PDF icon बैशाख घटना दर्ता.pdf
२०७७ फागुन महिनाको व्यक्त्तिगत घटना दर्ता विवरण । ७७/७८ 04/27/2021 - 16:55 PDF icon घटना दर्ता फागुन.pdf
आ.व २०७७।०७८ को चैत्र महिनाको घटना दर्ताको विवरण ७७/७८ 04/20/2021 - 17:28 PDF icon chaitra 2077.pdf
आ.व २०७६।०७७ को श्रावण देखि असार मसान्त सम्मको घटना दर्ताको प्रतिवेदन ७६/७७ 04/12/2021 - 13:53 PDF icon घटना दर्ता २०७६।०७७.pdf
२०७७ पुस महिनाको व्यक्त्तिगत घटना दर्ता विवरण । ७७/७८ 01/21/2021 - 23:52 PDF icon poush.pdf

Pages