News and Notices

महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि साना आयोजनाहरु कुटानी पिसानी मिल -सुधारिएको चुला -पानी ट्याङ्की सहितको जुठेल्नोका लागि दिइने अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

श्री (१-७) वडा कार्यालयहरु , इच्छाकामना गाउँपालिका

सूचना टाँस गरी जानकारी गराउने सम्बन्धमा ।

महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि साना आयोजनाहरु कुटानी पिसानी मिल -सुधारिएको चुला -पानी ट्याङ्की सहितको जुठेल्नोका लागि दिइने अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

विल्डीङ्ग इलेक्ट्रिसियन तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

विल्डीङ्ग इलेक्ट्रिसियन तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !

यहि मिति २०७७।१२।१३ गते भित्र तालिममा सहभागि हुन इच्छुक युवाहरुले गाउँपालिका कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गराईन्छ ।

दस्तावेज: 

Pages