FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मालपोत कार्यालय चितवनमा आ.व. ०७६/७७ को जग्गा रजिष्ट्रेशन पारीत प्रयोजनको लागि तोकिएको न्युनतम मूल्याङ्कन पुस्तिका | ७६/७७ 08/15/2019 - 15:16 PDF icon मालपोत २०७६.pdf
इच्छाकामना गाउँपालिकाको आ.व २०७७/०७८ को करको दर रेट | ७७/७८ 08/09/2019 - 16:24 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७।७८.pdf
विशेषज्ञ सूचिमा सूचिकृत हुनुभएका शिक्षकहरुको नाम सूचि प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा । ७५/७६ 06/20/2019 - 14:29 PDF icon विषयविज्ञ.pdf
हेभी इक्वीपमेन्टले बाटो (सडक) खन्ने कामको लागि दर रेट | ७५/७६ 05/10/2019 - 14:46
रास्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभाग द्वारा प्रकाशित परिपत्रहरु | ७५/७६ 05/07/2019 - 17:04 PDF icon paripatra docr collection.pdf
चितवन जिल्ला दर रेट २०७५/२०७६ | ७५/७६ 05/07/2019 - 16:58 PDF icon Approved Chitwan-District-Rate-2075-76_2.pdf
सबै स्थानीय तहहरुको सम्पर्क विवरण ७५/७६ 05/05/2019 - 18:14 PDF icon Province 1.pdf, PDF icon Province 2.pdf, PDF icon Province 3.pdf, PDF icon Province 4.pdf, PDF icon Province 5.pdf, PDF icon Province 6.pdf, PDF icon Province 7.pdf
स्थानीय तहमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु र उत्तरहरु को संगालो | By MOFAGA ७५/७६ 05/05/2019 - 17:34 PDF icon faq.pdf
Chitwan district profile2 ७४/७५ 05/02/2019 - 18:25 PDF icon District Profile of Chitwan 2074 Book 2.pdf
Chitwan district profile1 ७४/७५ 05/02/2019 - 18:24 PDF icon District Profile of Chitwan 2074 Book 1.pdf

Pages