FAQs Complain Problems

आमा बाबु विहिन बालबालिकाहरुको विवरण संकलन सम्बन्धमा !!!

आमा बाबु विहिन बालबालिकाहरुको विवरण संकलन सम्बन्धमा !!!

आ.व.२०७९/०८० को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार यस इच्छाकामना गाउँपालिका भित्रका बाबु आमा विहिन बालबालिकाहरुको संरक्षणको कार्यक्रम संचालनका लागि देहाय बमोजिमको कागजात सहित आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा रहेका बालबालिकाहरुको विवरण ३ (तीन) दिन भित्र यथा सिघ्र उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: