FAQs Complain Problems

इच्छाकामना गाँउपालिका स्थित कालीखोला र स्याङ्दी खोलाको विभिन्न स्थानहरुबाट दिगो र वातावरण मैत्री रुपले ढुङ्गा, गिट्टि तथा बालुवा (नदीजन्य पदार्थ) उत्खनन तथा संकलन कार्य गर्ने प्रस्तावको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

इच्छाकामना गाँउपालिका स्थित कालीखोला र स्याङ्दी खोलाको विभिन्न स्थानहरुबाट दिगो र वातावरण मैत्री रुपले ढुङ्गा, गिट्टि
तथा बालुवा (नदीजन्य पदार्थ) उत्खनन तथा संकलन कार्य गर्ने प्रस्तावको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तयारी सम्बन्धी
सार्वजनिक सूचना !!!

आर्थिक वर्ष: