FAQs Complain Problems

इच्छाकामना गाउँपालिकको आर्थिक सहयोगमा आई.पि.एम कृषक पाठशालाको कृषक दिवस समारोह |

इच्छाकामना गाउँपालिकको आर्थिक सहयोगमा आई.पि.एम कृषक पाठशालाको कृषक दिवस समारोह |

इच्छाकामाना ७ कृषक दिवस १६ हप्ता २५ जना कृषकले लिए तालिम साथै भिन्डी खेती गरेर फलाए, प्रशिक्षार्थिहरुले मल अनि घरेलु किट्नासक औसधि सम्बन्धी ज्ञान आर्जन ।।।आइ पि एम

आर्थिक वर्ष: