इच्छाकामना गा.पा- ५ मुग्लिन घर हुनु भएकी ७८ बर्षिय आमालाई मौलाकालीका अस्पतालमा PCR जाँच +Ve देखिए पश्चात आपतकालीन बैठक ।

आर्थिक वर्ष: