FAQs Complain Problems

टोल फ्रि न १६६००१९५०००

कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा र समस्याहरूको सल्लाह र सुझाव प्राप्त हुने सेवाबाट लाभान्वित हुन सक्ने भएकोले नेपाल टेलिकमको टेलिफोन र मोवाइलबाट फोन गर्दा पैसा नलाग्ने टोल फ्रि न १६६००१९५००० मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: