FAQs Complain Problems

प्रस्ताव आव्हानको सूचना !!! प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९/१०/१७

इच्छाकामना गाउँपालिका, पशु सेवा शाखा, कुरिनटार, चितवनको आ.व.२०७९/०८० को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार प्रदेश सशर्त अनुदान तर्फको देहाय बमोजिमका कार्यक्रमहरु स्थानीय कृषकको मागलाई ध्यान दिइ स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७९ का आधारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएकाले यस गाउँपालिका भित्रका इच्छुक बाबा पालक कृषक समूह/सहकारी/कृषि फर्महरुले सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्र ( मिति २०७९/११/०८ सम्म) कार्यालय समयमा आइपुग्ने गरी तोकिएको ढाँचा र उल्लेखित कागजात सहित गाउँपालिकामा प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: