वडा नं २ को कार्यालयको लागि जग्गा छनौट गरि भवन निर्माणको प्रक्रिया शुरु

इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं २ को वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि माथिल्लो काउले मा जग्गा छनोट गर्ने क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष श्री गीता कुमारी गुरुङ्ग , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सुकदेव लम्साल, वडा अध्यक्ष श्री पञ्च बहादुर चेपाङ, वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि निशुल्क जग्गा दान गर्नु हुने समाजसेवी श्री तोप बहादुर बुढाथोकि ज्यू लाई विषेश धन्यवाद ।। दिनाङ्क २०७७/०८/०९

आर्थिक वर्ष: