श्री नेत्रज्योती राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय, बाँसपुर, इ.गा.पा--२ को भवन शिलान्यास गरियो । दिनाकं २०७८।०२।१९ गते ।

आर्थिक वर्ष: