FAQs Complain Problems

सहभागी छनौट गरिएको सम्बन्धमा

उपरोक्त सम्बन्धमा यस इच्छाकामना गाउँपालिकाको आ. व. २०७९/०८० को वार्षिक स्विकृत कार्यक्रम महिला उद्यशीलता सीप विकास कार्यक्रम अन्तरगत १५ दिने वारिष्टा कफी मेकर तालिम संचालन गर्नको लागि गरिएको सूचनाबाट पर्न आएका आवेदन अनुसार  सहभागी छनौट गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: