सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम २०७७ |

इच्छाकामना गाउँपालिकाको आ. व २०७६/०७७ को बार्षिक प्रगति समिक्षा र  आ.व २०७७/०७८ काे प्रथम चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम साथसाथै उत्कृष्ट कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत र सम्मान गरियो ।

आर्थिक वर्ष: