FAQs Complain Problems

२०८० साल बैशाख १० हुने उप-निर्वाचन तथा संवत् २०८० असार मसान्त (आ.व. २०७९/८०) भित्र प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तह सदस्यको प्रचलित कानून बमोजिम उप- निर्वाचन हुने भएमा समेतका लागि सूचना

२०८० साल बैशाख १० हुने उप-निर्वाचन तथा संवत् २०८० असार मसान्त (आ.व. २०७९/८०) भित्र प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तह सदस्यको प्रचलित कानून बमोजिम उप- निर्वाचन हुने भएमा समेतका लागि सूचना

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: