इच्छाकामना गाउँपालिकाको फिस्लिङमा निर्माण गरिएको तरकारी संकलन केन्द्र ।

आर्थिक वर्ष: