FAQs Complain Problems

Plan and Project

पूर्ण खोप गाउँपालिका सुनिस्चितता र दिगोपना सुक्ष्म योजना अध्यावधिक गोष्ठी ।

पूर्ण खोप गाउँपालिका सुनिस्चितता र दिगोपना सुक्ष्म योजना अध्यावधिक गोष्ठी । आफ्नो विचार राख्नु हुदैं गाउँपालिका उपाध्यक्ष कृति कुमार श्रेष्ठ , स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका जन स्वास्थ्य निरीक्षक पद्मनाभ ढकाल साथै सम्पुर्ण स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज हरु । इच्छाकामना गाउँपालिका, चितवन ।

Pages